Znaczenie Kart Tarota: Koło Fortuny X

Znaczenie Kart Tarota: Koło Fortuny X


Koło Fortuny jest kolejną Kartą Wielkich Arkanów oznaczaną cyfrą X. Wskazuje ona na procesy, które dzieją się poza naszym otoczeniem i na które nie mamy wpływu, ale które będą miały wpływ na nas. Jeżeli w Rozkładzie pojawia się Koło Fortuny to Tarot mówi nam o nieuchronności pewnych spraw, okoliczności czy wpływów. Bardzo często Koło Fortuny opisuje konkretne zdarzenie, które zapoczątkowaliśmy i które teraz żyje własnym życiem.

 

Karta Koła Fortuny przepełnione jest symboliką odnoszącą się do świata jako całości i do cyklu życia i śmierci, umierania i ponownego przychodzenia na świat w nowej postaci. Na Kartach Koła Fortuny można dopatrzeć się symboliki praktycznie z całego świata, od kabały, poprzez drzewo życia, elementy solarne i indyjskie, a także symbolikę chrześcijańską. Tarot poprzez całe swoje istnienie rozwijał się i czerpał z mądrości ludzi, którzy go tworzyli i to właśnie znajduje swoje odzwierciedlenie w Kole Fortuny.

 

Znaczenie Koła Fortuny jest z reguły pozytywne, oznacza to, że w przeszłości rozpoczęliśmy coś, co dopiero teraz zacznie przynosić wymierne rezultaty, może to być jakaś inwestycja finansowa, zaufanie pokładane w właściwych ludziach, korzyść płynąca z umiejętności, którą nabyliśmy za młodu. W perspektywie teraźniejszości może świadczyć o tym, że podejmowane przez nas działania długofalowe będą miały właśnie taki, pozytywny wydźwięk. Znajomość, którą zawarliśmy będzie rozwijała się w dobrym kierunku, studia które podjęliśmy będą nam w przyszłości przydatne, a akcje firmy, które kupiliśmy będą zyskiwały na wartości. Czasami Koło Fortuny może oznaczać, że chociaż chcielibyśmy coś zmienić, to niestety w tym momencie nie jesteśmy w stanie już nic zrobić i musimy poczekać na ostateczny efekt.

 

Koło Fortuny znaczenie pozytywne: korzyści z wcześniej podjętych działań, sukces długoterminowy, szczęście w grach losowych, coś toczy się w dobrym kierunku, czas działa na naszą korzyść, pewne wielkie siły działają w naszym interesie, możliwość drugiego startu i rozpoczęcia czegoś na nowo.

 

 

Koło Fortuny znaczenie negatywne: wydarzenia następują zbyt szybko niż byśmy chcieli, brak wpływu na istotne procesy, bezsilność, nieprzychylność otoczenia, zły los, niepowodzenie długoterminowych planów, wcześniejsze plany się przeciągają albo nie dochodzą do skutku.

Znaczenie Kart Tarota: Pustelnik IX

 

Znaczenie Kart Tarota: Pustelnik IX


Pustelnik wśród Kart Tarota symbolizuje potrzebę samorozwoju w kierunku mądrości i wiedzy, a także to, że w niektórych sytuacjach potrzebna jest nam samotność. Gdy w Rozkładzie pojawia się Pustelnik Tarot sugeruje nam, że nie mamy dostatecznej wiedzy, aby osiągnąć to co zamierzyliśmy i musimy znaleźć autorytet, który nie tylko nas nauczy, ale wskaże nam drogę, którą powinniśmy się udać, aby posiąść wiedzę i przez jej pryzmat dowiedzieć czegoś o nas samych.

 

Na Karcie Pustelnika najczęściej przedstawiona jest postać zamyślonego, skromnie odzianego starca, który w jednej ręce trzyma podróżniczy kij symbolizujący niekończącą się drogę do osiągnięcia mądrości, a w drugiej latarnię lub kaganek, które wskazują na wiedzę już zdobytą, która oświetla nasz świat. Pustelnik mówi o tym, że człowiek bez wiedzy i bez chęci jej zdobycia znajduje się w całkowitych ciemnościach i albo stoi w miejscu lub kroczy bez wyraźnego celu.

 

W wielu przypadkach Pustelnik może symbolizować konkretną osobę nauczyciela, autorytetu moralnego, profesora lub kapłana, który nie tylko przekazuje nam wiedzę w formie informacji, ale uczy nas jak później zdobywać ją samemu. Pustelnik często przedstawia rozpoczęcie procesu przyswajania wiedzy, jak moment pójścia na studia lub zdobywanie nowych kwalifikacji.  Może też mówić o tym, że potrzebujemy porady, gdyż sami nie jesteśmy w stanie odpowiednio ocenić sytuacji, w której się znaleźliśmy. W zależności od kontekstu Pustelnik może też mówić o potrzebie wycofania się z codziennych spraw i pobycia chwilę w samotności, aby móc spojrzeć na własne życie lub pewną sprawę z nowej perspektywy.

 

Znaczenie pozytywne: Zdobywanie wiedzy, mądrość, nauczyciel, samorealizacja, sprawdzanie siebie samego, skuteczne samotne działanie, odpoczynek od zgiełku w samotności, nowa wiedza lub informacja o pozytywnym wydźwięku, dojrzałość duchowa, zmierzanie w dobrym kierunku.


Znaczenie negatywne: Osamotnienie, brak pomocy ze strony innych, kryzys wiary, brak wiedzy do osiągnięcia celów, to co uznawaliśmy za prawdziwe okazało się kłamstwem, tajemnica, zbyt poważne podejście, ktoś daje nam złe rady, dawane przez nas rady nie są słuszne.

Znaczenie Kart Tarota: Siła VIII

 

Znaczenie Kart Tarota: Siła VIII


Kartą Tarota następującą po Rydwanie jest Siła, inaczej też nazywana Mocą. W niektórych, starszych Taliach Siła jest oznaczana numerem jedenastym, jednakże Arthur Waite w swoich pracach oznaczył ją numerem osiem i większość późniejszych Talii stosuje właśnie to oznaczenie.

 

Kiedy w Rozkładzie pojawia się Siła to Tarot wskazuje na to, że dysponujemy odpowiednimi środkami, tak fizycznymi, jak i mentalnymi, aby sprostać wszystkim pojawiającym się przeciwnościom. Nadchodzące wyzwania i podejmowane projekty, chociaż mogą wydawać się ponad nasze siły, wcale takie nie są. Siła mówi o tym, że aby coś osiągnąć nie będziemy musieli (albo nie powinniśmy) liczyć na przychylne zrządzenia losu, gdyż to w nas samych znajduje się energia potrzebna do osiągnięcia sukcesu.

 

Siła (Moc) przedstawiana jest najczęściej jako młoda kobieta, która trzyma lwa. Symbolizuje to siłę i pewność siebie, która znajduje się w każdym, komu udało się okiełznać lub pogodzić z swoją wewnętrzną „bestią”, czyli przypisaną naturą. Siła mówi nam o tym, że walka z naszą naturą nie jest najlepszym rozwiązaniem, w zamian musimy nauczyć się kierować naszym „zwierzęcym” Ja i współdziałać z nim. Kiedy nam się to uda, na naszej drodze nie pojawi się nic, czemu nie bylibyśmy w stanie sprostać. Dla kobiet Siła jest uosobieniem jedności racjonalnego sposobu myślenia z wrodzoną intuicją.

 

Znaczenie pozytywne: Wewnętrzna siła, sukces, umiejętności potrzebne do osiągnięcia celu, jedność ciała i umysłu, jeżeli się zaangażujemy osiągniemy cel, więcej energii, wyjście z choroby, koniec okresu niepowodzeń, pewność siebie, duża tolerancja na stres, odwaga.

 

 

Znaczenie negatywne: Sprawy nie toczą się tak jak powinny, choroba, brak energii, depresja, nie mamy odpowiednich środków do osiągnięcia celu, potrzebna jest nam pomoc, brak samodzielności, boimy się konsekwencji naszych akcji, apatia, stres, niepowodzenie, źle ulokowane starania.

Znaczenie Kart Tarota: Rydwan VII

Znaczenie Kart Tarota: Rydwan VII


Rydwan tradycyjnie jest Kartą przemieszczania się, a także dążenia w odpowiednim kierunku. Kiedy w Rozkładzie pojawia się Rydwan możemy liczyć na szybkie i skuteczne rozwiązanie się sprawy, o którą pytamy. Tarot za pomocą Rydwanu mówi nam również o potrzebie połączenia sił, które są wewnątrz nas, ale których nie godzimy ze sobą, a często są ze sobą sprzeczne, powstrzymując nas przed działaniem. Najczęściej spowodowane jest to rozdrobnieniem naszej energii i wysiłków na różne niepowiązane ze sobą projekty. Taki podział powoduje za to, że w żadnym z tych przedsięwzięć nie uda nam się osiągnąć zamierzonego celu. Rydwan może symbolizować także wewnętrzną przemianę lub zmianę stylu życia, gdy z jednego stanu przechodzimy w drugi.

 

Rydwan przedstawiany jest najczęściej jako uzbrojony mężczyzna, wojownik, który prowadzi rydwan zaprzęgnięty w dwa sfinksy o przeciwstawnych kolorach, najczęściej czarny i biały. Sfinksy symbolizują dualizm ludzkiej natury i przeciwności, które trzeba pogodzić, aby Rydwan mógł pojechać do przodu, ku obranemu celowi.

 

Na poziomie dosłownym, Rydwan oznacza bezpieczną, często szybką podróż i przemieszczanie się. Może wskazywać na człowieka, który jest w ciągłym ruchu, jak taksówkarz, czy zawodowy kierowca lub ktoś często podróżujący na dalekie odległości.

 

Znaczenie pozytywne: sukces, szybko postępujące zmiany na lepsze, bezpieczna podróż, udaje nam się pogodzić wiele rzeczy, jesteśmy w stanie utrzymać kontrolę, silna motywacja, pokonanie trudności, nowy środek lokomocji.

 

 

Znaczenie negatywne: niebezpieczeństwo w podróży, podróż się przeciąga, usterki środka lokomocji, sukces jest poza naszym zasięgiem, nieumiejętność zgrania w czasie, brak kontroli, brak energii i woli do działania.

Znaczenie Kart Tarota: Kochankowie VI

Znaczenie Kart Tarota: Kochankowie VI


Szóstym Atutem w Wielkich Arkanach są Kochankowie. Karta ta często kojarzy się jednoznacznie, z sferą seksualności i fizyczności, poniekąd słusznie, jednakże w podstawowym znaczeniu, gdy w Rozkładzie pojawiają się Kochankowie Tarot chce nas ostrzec przed wyborami, które albo podejmujemy właśnie teraz albo będziemy musieli podjąć niebawem. Często najważniejszym elementem, na który wskazują Kochankowie jest to, abyśmy dostrzegli to, że faktycznie posiadamy  wybór. Umiejętność rozgraniczenia dróg, którymi możemy udać jest podstawą najważniejszego aspektu naszego życia, czyli decydowania o własnym Losie i kreowaniu przyszłości.

 

Tarot przedstawia Kochanków najczęściej jako parę młodych ludzi, kobietę i mężczyznę, z reguły nagich i w jakiś sposób przeciwstawionych sobie. Widoczna jest tu bardzo silna symbolika dualizmu Świata, rozróżnienia dobra i zła, kobiece Yin i męskie Yang. Tarot mówi nam o tym, że wbrew temu, co mówią niektórzy, nie wszystko jest w odcieniach szarości, gdyż pewne uniwersalne prawdy cały czas istnieją. To jak je zmieszamy, w jakim stopniu nasze wybory będą dobre lub złe zależy wyłącznie od nas.

 

Kochankowie wskazują również na to, że bez dokonania wyboru nie możemy pójść dalej. Niezależnie od tego, jaka będzie nasza decyzja, najgorszą rzeczą jaką możemy zrobić jest nie podjęcie żadnej. Musimy się określić tu i teraz albo pozostaniemy w stanie zawieszenia i prawdopodobnie w przyszłości nie pojawi się już drugi raz taka sama możliwość, jaką mamy teraz.

 

Znaczenie pozytywne: możliwość wyboru, stajemy przed momentem zwrotnym w naszym życiu, szansa na romans, miłość, przyjemne uniesienia zmysłowe, pojawienie się znaczącej dla nas osoby albo jej wpływ, podejmowanie słusznych wyborów, przeciwstawienie się pokusom.


 

Znaczenie negatywne: złe wybory, nie podjęcie żadnego wyboru i pozostanie w miejscu, oddawanie się cielesności i przyziemnym pokusom, zdrada, silna pokusa, która nie przyniesie niczego dobrego, zbyt dużo wyborów, nieumiejętność podjęcia decyzji, toksyczna seksualność.

Więcej artykułów…

Strona 1 z 6


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_juxta_j15/html/pagination.php on line 98
pierwsza
poprzednia
1

Facebook Kosma Tarot

Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej: polityka prywatności.

Akceptuję pliki cookies z tej strony.